Från istid till nutid

Från istid till nutid
Nedslag i Laus historia

Här på lau.se vill vi presentera Laus rika historia i ett modernt format
som ett nutida komplement till den förnämliga ‘Boken om Lau’

Lau växer upp ur havet

Vägarnas historia och hur havsnivåer och människor under årtusenden förändrade Lau