Bredvid kyrkan ligger Kastalbacken. Här har det stått ett försvarstorn, en kastal, av samma typ som Kruttornet i Visby. Idag finns bara nedersta våningens två rum kvar, varav ett har delar av valvet i behåll. Tornet byggdes på 1100-talet till bygdens försvar, vilket visar på platsens centrala betydelse. Om det funnits ett försvarsverk tidigare i trä vet vi inte.Troligen omkring 1200-talets mitt byggde man ny prästgård, den gamla som sannolikt var av trä var förmodligen utsliten.

Den nya prästgården uppfördes i sten och byggdes ihop med kastalen på dess södersida. Det var fredliga tider och man behövde inte tornet till försvar.

Den nya prästgården fick en stor farstu. Innanför farstun mot väster hade prästen sitt kontor. Det var ett rum med kryssvalv, två fönster och målade väggar. I söder mot kyrkan låg ett stort rum som var både vardagsrum och kök. En stor gördelbåge bar upp det välvda taket och skorstenen till spisen med bakugn.
I kastalens nedervåning fanns källare och brygghus. En trappa i muren ledde upp till de övre våningarna, men hur de såg ut vet vi inte. Men vi kan gissa att här funnits sovrum och stor festsal. Senare byggdes ett litet sovrum nere vid kastalens södra hörn.

(Sidan uppdaterad: 2018-03-21)