Snausarve 1:12
(Vinjettbild: S. Haase 2017)

 

Denna fastighet uppkom genom att ägaren av Snausarve 1:11 Jakob Hansson styckade av 14 ha mark till sin son Henrik Hansson, som köpte detta 1927. Här byggde han och hustrun Rut född Johnsson från Stockholm upp ett mindre lantbruk. De hade gift sig 1920 och ville ha något eget. Både bostadshuset och ladugården uppförde redan 1927, ladan tillkom 1930 och ladugården byggdes ut 1946. Åkerjorden bestod av lera och grus, den var täckdikad. Taxeringsvärdet var 4.300 kr. 1950 höll man på stället 2 hästar, 1 unghäst, 2 kor, 1 gris, 6 lamm, 40 höns, 3 gäss och en hund. Hanssons var kända för sina feta grisar på över 200 kg och välgödda kor, som vid slakt knappt kunde baxas in på slaktbilen. På slutet av verksamheten hade Rut en jättestor gammal kviga som aldrig hade fått någon kalv, det var den största kvigan som någonsin kommit in på slakteriet! T o m hunden var jättetjock!

Henrik och Rut hade två barn och en fosterson, men ingen tog över, utvecklingen medförde att det inte längre gick att leva på ett sånt här litet ställe. Efter det att Henrik dog 1954, blev Rut sambo med Gustav Södergren från Hallbjäns 1:14, som flyttade hem till henne. Rut var en originell människa, som inte lämnade någon oberörd och gick under namnet ”Rut på Skogen”. Dottern mottagningssköterskan Gunvor Hansson och hennes man lokreparatören Erik Hansson, som förut hade bott i Krylbo, hade flyttat tillbaka till ön 1977 och vid Ruts död 1990, tog de över fastigheten, men bodde inte på den, utan Gustav bodde kvar här till sin död 1996. Hanssons sålde fastigheten samma år till Lye Takstolsfabrik, som var intresserad av skogen, men det var inte någon som bebodde stället.


Snausarve 1:12 i december 2017. Foto: S. Haase.

1997 köpte Tommy Strandsten och Marguerite Stärkman från Stockholm fastigheten inkl marken. Tommy är fastighetsskötare. Marguerite är frisör och hon och systern Ulla-Britt Linden, som före dess hade frisersalong på Husarve, öppnade den nya frisersalongen Klippstugan på Ljugarn 1998. Strandstens har renoverat manbyggnaden från grunden, likaså ladugården med bla höjt bjälklag och gjort nytt loft så man kan sina två hästar där. Till familjen hör också en hund och tre katter

Ägarlängd

1927: Henrik Niklas Salomon Hansson f. 1889 d. 1954, gift 1920 med Rut Dorotea Johnsson f. 1900 d. 1990. Barn: Gunborg (Gunvor) Doris Henrietta f. 1920, gift 1944 med Erik Hansson från Robbenarve i Garde, bosatt i Visby/Krylbo, Einar Karl Niklas f. 1923, bosatt i Stockholm, fosterson Lars Magnus Fougled f. 1925, gift med Birgit f. Larsson från Smiss på När, senare bosatta vid Gumbalde 1:9.

1954: Rut Hansson f. 1900 d. 1990, se ovan. Sambo med Gustav Södergren f. 1910 d. 1996 från Hallbjäns 1:14.

1990: Gunborg (Gunvor) Doris Henrietta Hansson f. 1920 d. 1996, gift 1944 med Erik Reinhold Hansson f. 1916 d. 1998 från Robbenarve i Garde.

1996: Lye Takstolsfabrik

1997: Tommy Ingvar Strandsten f. 1957 från Stockholm, gift 2007 med Gun Elsie Marguerite Stärkman f. Johansson 1956. Barn: Thed Erik Ingvar Strandsten f. 1995.

 

(Sidan uppdaterad: 2018-02-28)