Gårdarna i Lau

Gårdarnas historia finns dokumenterad på ett unikt sätt i Boken om Lau som publicerades 1951. Mycket har hänt sedan dess. Lau, och hela samhället i övrigt också, har genomgått en genomgripande förändring. För att beskriva fortsättningen men också för att berätta mer om gårdarna pågår ett arbete med att dokumentera deras nutidshistoria. Vi kompletterar också berättelserna i Boken om Lau med nya rön och detaljerade kartor. Texterna sammanställs av Stefan Haase som också står för huvuddelen av faktainsamlandet medan andra bidrager med djupare forskning, t.ex. Andreas Tjerneld, Arne Häglund m.fl. Fastighetsägarna bidrager också med mycket värdefull information medan Anders Wästlund producerar kartmaterialet.

Gårdsbeskrivningarna kommer att läggas ut i den takt de blir klara. Eller rättare sagt: nästan klara. Vi kommer att publicera texterna med att antal frågetecken och meningen är att dessa ska rätas ut med hjälp av er läsare. Hittar du ett frågetecken som du vet, eller tror dig veta något om, vill vi gärna att du hör av dig till Stefan (stefan.haase@lau.se) eller Anders (anders@lau.se). I texten finner du också hänvisningar till sådant som kommer att tas fram i ett senare skede men som inte får hindra att övrigt material publiceras.

Viktigt om listan över gårdsbeskrivningar: Listan består av en uppräkning av gårdsnamn. Om man klickar på ett namn, ex. Bjärges, får man upp den samlade beskrivningen av Bjärges gård. Under det namnet finns listan över de individuella parterna, ex. Bjärges 1:15, Bjärges 1:16 osv. med sina detaljerade beskrivningar. Notera att om man klickar på +/- (tecknet till vänster om gårdsnamnet) expanderas/komprimeras listan utan att någon ny sida öppnas (jfr. Utforskaren i Windows).