Den 29 augusti var Smiss Robert Karlsson och Bjärges Stefan Haase ute på Storholmen av Laus holmar för att titta till fyren “Storholms-Annicke”. Lau Hembygdsförening köpte fyren för ett par år sedan av Sjöfartsverket för 1 kr, efftersom de ville lägga ner och ta bort den. Storholms-Annicke Har ett betydande kulturhistoriskt värde. Den är också viktig för det strandnära fisket och fritidsbåtlivet genom att den blinkar. Rent känslomässigt är den också av betydelse, den tillhör vår miljö.Fyren är byggd på ett´gammalt kummel. Den drivs av solceller.

(Sidan uppdaterad: 2018-02-27)