Medlemsregistret är sorterat så att ‘intresserade’ (j) kommer först, därefter ‘ej intresserade’ (n) och sist ‘ej svar’. Inom respektive grupp är det fastighetsbeteckningen som är sorteringsbegrepp.

Kolumnen längst till höger innehåller ett datum för dem som betalat medlemsavgiften och alltså är medlemmar i föreningen.

Här finns länken till medlemsregistret: fibernat_lau.pdf

(Sidan uppdaterad )