Områdesansvarig för område:

  1. Bo Lindström
  2. Gunlög Pettersson
  3. Sylve Lövgren
  4. Mats Hägring
  5. Göran Lindén
  6. Jonas Lövgren
  7. Tommy Kolmodin

Klicka här för att komma till sidan e-postadresser och telefonnummer.

Grön fyrkant = lämnat anslutningsavtal
Grön ring = lämnat intresseanmälan
Röd ring = tackat nej
Gul ring = ej svarat

[gview file="https://www.lau.se/uploads/filer/fiber/kartor/omraden2/1-7.pdf"]

(Sidan uppdaterad )