!! Upprop om badstranden !!

Rädda Lau badstrand!

Sedan några år har frivilligkrafter, med stöd från markägarna, och med ekonomiskt stöd från Leader Gotland (2014-2015), kunnat hålla badstranden något så när ren och inbjudande. De stora släkemängder som kommer in på höstar och vintrar har kunnat tas bort, vass har kunnat hållas nere, etc.

Från och med nästa år (2017) kommer Region Gotland inte längre ta ansvar för skötsel och tömning av toaletterna.

För att fortsätta hålla badstranden öppen har vi bildat en intresseförening för Laus badstrand, ”Lau strandförening”. Målen är bl.a. att söka ekonomiskt stöd för fortsatt årlig rensning från inkommande släke med hjälp av nödvändig maskinkraft, och med fortsatta återkommande frivilliga insatser hålla stranden ren och inbjudande.

Vidare kommer strandföreningen i samarbete med Lau hembygdsförening att ta över skötselansvaret för toaletterna.

Därför behövs ditt stöd!

Bli medlem i Lau Strandförening (org.nr 802500-6241)!

Medlemsavgift enskild: 50,-/år

Medlemsavgift, företag, föreningar och annat stöd: frivillig summa

Medlemsavgifter och ekonomiska bidrag kan sättas in på bankgiro 5116-1073, eller Swish 1233023207.

E-posta därefter (1) ditt namn, (2) din adress, och (3) ditt telefonnummer – så kommer du att kontinuerligt bli uppdaterad (per E-post) om vad som händer på vår strand i Lausviken.

Lau Strandförening

Tönu Saartok, t f ordförande

(E-post: saartok@swipnet.se, mobil: 070-5527402)

Kommentarer inaktiverade.