Gårdarnas historia finns dokumenterad på ett unikt sätt i Boken om Lau som publicerades 1951. Mycket har hänt sedan dess. Lau, och hela samhället i övrigt också, har genomgått en genomgripande förändring. För att beskriva fortsättningen men också för att berätta mer om gårdarna pågår ett arbete med att dokumentera deras nutidshistoria. Vi kompletterar också berättelserna i Boken om Lau med nya rön och detaljerade kartor.

Gårdsbeskrivningarna kommer att läggas ut i den takt de blir klara. Eller rättare sagt: nästan klara. Vi kommer att publicera texterna med att antal frågetecken och meningen är att dessa ska rätas ut med hjälp av er läsare. Hittar du ett frågetecken som du vet, eller tror dig veta något om, vill vi gärna att du hör av dig till Stefan (stefan.haase@lau.se) eller Anders (anders@lau.se).

I texten finner du också hänvisningar till sådant kommer att tas fram i ett senare skede men som inte får hindra att övrigt material publiceras.