Hembygdsföreningens årsmöte

Lau hembygdsförening höll årsmöte i bygdegården söndagen den 19 mars. Stefan Haase hade glädjen att hälsa 59 medlemmar välkomna. Årsmötet inleddes med förhandlingar, vilka var snabbt genomgångna, för alla blev omvalda. Därefter vidtogs kaffe med dopp och försäljning av lotterier och ett muntert sorl spred sig över lokalen. Efter kaffet sjöng Dan och Kjell med både roliga och tänkvärda låtar till eget ackompanjemang på gitarr, durspel och munspel. Musikerna var i högform och spelade till allas glädje dubbelt så länge som det var tänkt. Efter denna härliga musikstund visade och berättade Anders Wästlund och Christian Åkerblad om hur de byggt upp Laus nya digitala bildarkiv från grunden. De visade hur det är upplagt och fungerar och redogjorde för hur det skall användas och hur man kan söka i det. Man visade olika bildexempel, vilket uppskattades av de medlemmarna. Bildarkivet ligger nu på hemsidan. Man passade på att be medlemmarna komma med bilder och om uppgifter till bilderna. Till hösten planeras för en ny bildkväll. Årsmötet avslutades med dragning på lotterierna. Det var ett mycket lyckat årsmöte!

Kommentarer inaktiverade.