Fågeltornet

Den iskalla dagen den 11 januari med tilltagande stormvindar träffade delar av Lau hembygdsförenings styrelse och markägaren Tomas Karlsson Länsstyrelsens naturvårdare Lena Pettersson nere vid stranden nära fågeltornet för att diskutera tornets framtid. Väder och vind har nämligen gjort tornet så stor skada, att det varit avstängt under 2016. Likaså har den långa spången ut till tornet gått sönder på flera ställen. Vi hade tänkt gå ut till tornet, men den tidigare stormen med högvatten hade dränkt hela låglandet och detta vatten hade nu frusit till ett ispansar nästan 1 km upp på land! Den hala isen gick inte att beträda i blåsvädret, så vi fick se på tornet och spången på avstånd.

I gott samråd kom vi fram till att fågeltornet byggs om och förbättras rejält och att en ny stig  anläggs ungefär 200 m västerut från nuvarande ställe och att man bara gör spångar över vattensänkorna. Detta arbete bekostar Länsstyrelsen helt. Den  tidigare sönderkörda hjulspårsvägen från parkeringsplatsen och västerut görs i ordning i en smalare version för gångare och cyklister men inte för biltrafik. Detta arbete utförs av Mika Pettersson, som ändå skulle ha gjort i ordning vägen så att en cykelstig skapades längs med hela Lausviken. Sträckan från parkeringen till nya grinden för fågeltornet bekostar Länsstyrelsen. Med detta förfarande förklarade sig alla nöjda. Arbetena skall utföras i vår.

Efter samrådet samlades alla i Tomas stuga, där han hade eldat i förväg. Det var skönt att komma in i stugan från det bistra vädret ute. Lena hade med sig jättegoda mackor och kaffe, vilket vi avnjöt under trevligt småprat. Lena berättade att Storholmsbryggan skall göras i ordning i år. Detta är ett jättestort arbete som Länsstyrelsen bekostar. När bryggan blir i ordning, kan alla ta sig ut och angöra Storholmen, vilket nästan var omöjligt med den förutvarande bryggan. Detta ser vi alla fram emot!

Så tackade vi varandra och åkte hem och inväntade stormen, som kom på kvällen.

På bilden ses fr vänster: Lena Pettersson, Tomas Karlsson, Mika Pettersson, Stefan Haase, Gunnar Mannervik och Börje Skogström.

Kommentarer inaktiverade.