Årsmöte i Lau Strandförening

Datum: 2017-08-10
Tid: 19:00

Härmed kallas medlemmar i Lau Strandförening, nuvarande och förhoppningsvis blivande, till årsmöte.

Dag och tid: Torsdag den 10 augusti, kl 19.00
Plats: Lau Bygdegård

Preliminärt program:

1. Årsmötesförhandlingar
2. Kaffe/fika
3. Information om strandarbetet

För att beräkna åtgång på kaffe och fikabröd önskas svar om deltagande.
Helst till denna mailadress, eller SMS: 070-5527402.

Välkomna!

Tönu Saartok, t f ordf